Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlkodlaci a věda

2. 12. 2006

    

Náhled dnešních lidí na vlkodlaky je samozřejmě poznamenán vědeckými výklady. Těžko v dnešní době bude někdo věřit pověstem, i když je znají asi všichni. Nezapadají už do dnešního světa. Lidé už neznají podněty, které vedly jejich předky k takovýmto pověrám. 

  Dnešní věda vysvětluje výskyt vlkodlaků pomocí duševních ale i jiných nemocí. Jsou to převážně tyto:
 

Lykantropie 

   Nejznámější je pochopitelně lykantropie. Je to nemoc, při které se postižený domnívá, že je nebo že se dokáže proměnit ve vlka. Při těžkých záchvatech zuřivosti, při kterých postižený může vykazovat i nadlidskou sílu, dochází i k napadání ostatních osob. Někdy se dokonce postižený pokouší napadenému prokousnout hrdlo.
 

Kanibalismus 

  Dalším vysvětlením bývá kanibalismus, který je velmi často i sexuálně motivovaný. Nemocný zabijí lidi a pojídá jejich maso. Případně se orientuje jen na mladé ženy nebo děti.
 

Vzteklina 

 Neméně častým vysvětlením bývá vzteklina. Nakažený vlk se chová podivně, má pěnu u huby a může napadnou lidi. Kousnutím se pak tato nemoc přenáší i na člověka. Pokud tato nemoc není léčena (dříve pochopitelně nebyla), dochází k jejím projevům a člověk se pak stává agresivním a projevuje stejné příznaky jako nakažený vlk.. Vysvětluje to potom, jak se člověk může nakazit kousnutím od zvířete nebo i člověka stejně jako se může nakazit od vlkodlaka „vlkodlactvím“.
 

Kožní choroby a jiná postižení 

 Existuje i mnoho kožních chorob, které mohou vyvolávat domnění, že dotyčný je vlkodlak. Jsou to různá těžká stádia lišejů v obličeji nebo nadměrné ochlupení či osrstění tváře apod. U lidí se objevuje i velká řada různých postižení a anomálií. Např. zvětšené špičáky, srostlé prsty nebo vyvinutý ocas apod.
 

Halucinace 

  Zajímavé je i vysvětlení pomocí halucinací vyvolaných nadměrnou konzumací paličkovice nachové, která se může vyskytovat v žitě. Ta způsobuje silné halucinace podobně jako po požití LSD a může postihovat celé vesnice.

    Všechna tato postižení se samozřejmě v dřívějších dobách opravdu vyskytovala a lidé se je snažili vysvětlit. Určitě si je vysvětlovali i tím, že z postižených dělali vlkodlaky, či jiná nelidská stvoření. Tito ubožáci většinou končili na hranicích opravdu jako vlkodlaci, upíři, čarodějové apod., a přispěli nemalou měrou na vytvoření rozličných pověstí o skutečných vlkodlacích.
Další vysvětlení    Prapůvodní podnět k víře ve vlkodlaky prý vedl zvyk pravěkých lovců, kteří se při lovu zahalovali vlčí kůží a věřili, že schopnosti tohoto zvířete přejdou i na ně. Víra, že se lze změnit ve vlkodlaka, nosí-li člověk u sebe nějakou část vlka, byla ve středověku dosti rozšířena. Další z možných vysvětlení prý může být egyptský bůh- vlk Vepvovet, jehož sochy viděli Řekové nebo starověká egyptská sekta Anubis. Její kněží nosili vlčí masky, které měly představovat boha smrti. Tato sekta se později usadila i v Římě, kde byla nazývána Hermanubis. Dokonce zde vztyčila i několik soch svého boha s hlavou šakala. Germánští vojáci naverbovaní do římské armády si tohoto jistě všimli a vyprávěli si o tom, i když Řím padl a sekta zanikla. Tak se mohla rozšířit vyprávění o lidech, kteří se mění ve vlky.